Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

 

U bezoekt een website van De Kringwinkel West - Sociale Werkplaats/Maatwerkbedrijf vzw, gevesigd te Steverlyncklaan 8, 8900 Ieper (België) en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0461.050.502 (hierna: De Kringwinkel West).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Inhoud

De Kringwinkel West brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten, die we aanbieden.

De Kringwinkel West behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. De Kringwinkel West garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel De Kringwinkel West zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat De Kringwinkel West de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. De Kringwinkel West heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. De Kringwinkel West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Kringwinkel West verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen,  ... enz zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kringwinkel West.

Gegevensprivacy

Raadpleeg onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

De Kringwinkel West kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst, ... enz). De Kringwinkel West kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbreking of voor enige schade, die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgisch Recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze websitge vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies.
Als u Kringwinkelwest.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze privacy policySluiten